Bernard Derveaux

Diploma’s


Belangrijkste activiteiten


Werkterreinen


Belangrijkste publicaties


Talen

Nederlands

Frans

Engels


Bijzondere belangstellingen

Informatiefiche

Werkterreinen


Stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel 2022-2023 www.bernardderveaux.be

Informatiefiche

Werkterreinen

Myriam Van Varenbergh


Diploma’s

 • Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1983)
 • Aggregaat in de rechten HSO-NUHO (KU Leuven, 1983)
 • Gegradueerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool, Brussel, 1985)
 • United States Law & Legal Institution (Wisconsin State University, Madison, 1988)
 • Bijzondere licentie vennootschapsrecht (KU Brussel, 1993)
 • Multidisciplinaire opleiding forensisch onderzoek (KU Leuven, 2003)


Belangrijkste activiteiten

 • Advocaat aan de balie te Brussel sinds 1983
 • Voorzitter Raad van Bestuur Ethias NV (sinds 2017)
 • Voorzitter Raad van Bestuur Vitrufin NV (sinds 2017), daarvoor bestuurder (sinds 2013)
 • Bestuurder V.R.M. (sinds 2008)
 • Bestuurder van vennootschappen (o.a. Vandenbussche NV – Fluidda NV)
 • Bestuurder Luca School of Arts (sinds 2015)
 • Bestuurslid / penningmeester E.W.L.A. (sinds 2009)
 • Bestuurslid en/of voorzitter en lid van talrijke verenigingen (o.a. De Swaene, Heemkunde Vlaanderen Vlaams-Brabant, CLB, RoSa, etc. )


   Voorheen o.a.:

 • Voorzitter Amazone VZW (2012-2016)
 • Lid benoemingscommissie van het Notariaat (2008-2013)
 • Lid van de Hoge Raad van Justitie (2000-2008)
 • Praktijklector KU Leuven - gerechtelijk privaatrecht (2002-2007)
 • Effectief lid / plaatsvervangend voorzitter Raad van Verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen (2006-2012)
 • Voorzitter Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen (1993-2007)

Werkterreinen

 • Algemeen verbintenissen- en handelsrecht
 • Professionele aansprakelijkheid
 • Vennootschappen en verenigingen
 • Algemeen fiscaal recht
 • Algemene procedures en beslagprocedures


Belangrijkste publicaties

 • Medewerking aan werkgroep “Project wet 1938” dat resulteerde in een artikelenreeks verschenen in “Tijdschrift voor Fiscaal Recht”, jg. 1988-1989, nrs. 81-82-83
 • Diverse artikelen en spreekbeurten in binnen- en buitenland over Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen in al zijn facetten


Talen

Nederlands

Frans

Engels


Informatiefiche

Werkterreinen

Informatiefiche

Werkterreinen

Ilse Verhelst


Diploma’s

 • Licentiaat rechten (VU Brussel, 1983)
 • Aggregatie (HSO-NUHO) in de rechtsvakken en criminologische wetenschappen (VU Brussel, 1983)
 • Master in Business Law (LL.M.) (UI Antwerpen, 1998)
 • Postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar (KU Leuven, Limburgs Universitair Centrum, Universiteit Antwerpen, 2005)
 • Opleiding Bemiddelaar ( Brussels Business Mediation Center, 2006 )


Belangrijkste activiteiten

 • Advocaat aan de balie te Brussel sedert 1983
 • Assistent zakenrecht (VU Brussel, 1994-2001)
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken sedert 2008
 • Plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel sedert 2009


Werkterreinen

 • Algemene procedures, beslag en executierecht
 • Alternatieve vormen van geschillenregeling ( bemiddeling en arbitrage )
 • Burgerlijke en handelsovereenkomsten
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Zakenrecht - vastgoed –en bouwrecht
 • Vennootschapsrecht en aandeelhoudersgeschillen
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Privaat bankrecht
 • Marktpraktijken en consumentenkrediet
 • Individueel arbeidsrecht


Belangrijkste publicaties

 • De Verklaring van derde-beslagene in Recht en onderneming, CED Samson, 2de jaargang, nrs 15-30, augustus 1991.
 • Is verstek mogelijk bij vaststelling van een zaak op grond van artikel 750 van het Gerechtelijk Wetboek in Recht en onderneming, CED Samson, 2de jaargang, nr 17, 27 september 1991.
 • Les baux commerciaux in L’investissement en Belgique.
 • Hindert het u dat ik uw buur ben ?  Noot bij het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 23 januari 1995.  T.B.B.R., 1996, nrs 4-5


Talen

Nederlands

Frans

Engels


Bemiddeling

Website van BMediation www.BMediation.eu

Website Uw Bemiddelaars www.Uwbemiddelaars.be

 Mark Herssens


Diploma’s

 • Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1997)


Belangrijkste activiteiten

 • Advocaat aan de balie te Brussel sedert 1997
 • Bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap, Balie Brussel (1999-2001)


Werkterreinen

 • Procesrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Financieel recht
 • Beslagrecht
 • Distributierecht


Talen

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Informatiefiche

Werkterreinen

Fernand Keuleneer


Diploma’s

 

Belangrijkste activiteiten


Werkterreinen


Talen

Nederlands

Frans

Engels

Duits

design by IBS Automation         

Copyright © 2022 Ks4V - All rights reserved  

       

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

NL FR ENG